Velkommen til Evli Awards Management Oy incitamentsportalen

Din arbejdsgivergruppe ("firmaet") har udstedt en aktiebaseret incitamentsplan ("planen") for ansatte i de tilknyttede selskaber. Som serviceudbyder vil Evli Awards Management Oy ("EAM") håndtere planen på vegne af firmaet som den valgte administrator og mægler.

Incitamentsportalen giver dig mulighed for at se og administrere dine personlige data, incitamentsbedrifter, tegne aktier og afgive salgsordrer med hensyn til aktiebaserede incitamentsplaner, hvor EAM fungerer som tegningsagent og/eller mægler.

Vilkår og betingelser for incitamentstjenesten

EAM leverer incitamentsportalen og de tilknyttede planadministrationstjenester (”tjeneste”) under følgende vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, må du ikke bruge tjenesten.

Lovgivningen i nogle lande begrænser investeringsvirksomheder. Denne tjeneste kan ikke bruges i nogen jurisdiktion, hvor en sådan tjeneste ikke er tilladt. EAM forventer, at brugeren er bekendt med og overholder disse begrænsninger. Oplysningerne heri udgør ikke et tilbud om at købe eller sælge værdipapirer i nogen jurisdiktion, hvor en sådan distribution eller tilbud ikke er tilladt.

Indholdet af incitamentsportalen er Copyright © Evli Awards Management Oy 2010. Alle rettigheder forbeholdes, med mindre andet eksplicit er angivet. Reproduktion, overførsel, distribution eller lagring af dele eller hele indholdet i enhver form uden forudgående skriftlig tilladelse fra EAM er forbudt, undtagen for kopiering eller udskrivning af sider eller oplysninger til personlig brug.

EAM stiller ingen repræsentation eller garanti for den fortsatte nøjagtighed, indhold eller pålidelighed af disse data ud over det, der er udtrykkeligt aftalt mellem EAM og firmaet. EAM forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre indholdet af disse sider eller til ikke længere at offentliggøre disse sider. EAM er et datterselskab og fungerer som bunden agent for Evli Bank Plc (”Evli”), der arbejder iflg. de retningslinjer, der fastsættes og håndhæves af den finansielle tilsynsmyndighed.

Brug af personlige data

Til planadministrationsformål, og så vidt jeg ønsker at deltage i planen, skal det respektive datterselskab som min arbejdsgiver overføre mine personlige data, herunder men ikke begrænset til mit navn, organisation, adresse, fødselsdato, CPR-nummer, nationalitet, e-mailadresse, skattelandekode og nærmere oplysninger om alle aktier, optioner eller andre rettigheder til ordinære aktier tildelt, annulleret, udnyttet, optjente, ikke-optjente eller udestående i min fordel ("personlige data") til firmaet samt EAM.

Jeg accepterer, at elektronisk kommunikationsudstyr såsom e-mail kan anvendes i forbindelse med udveksling af oplysninger. Jeg accepterer yderligere, at brugen af elektronisk kommunikationsudstyr indebærer visse risici, bl.a. fordi beskeden muligvis ikke når sit bestemmelsessted, beskeden kan blive set af en tredjepart, eller en tredjepart kan ændre indholdet af beskeden. EAM har ret til at have tillid til ægtheden og gyldigheden af en meddelelse, der er modtaget elektronisk.

Inden for de grænser, der er fastsat i det ovenstående og i planen, samtykker jeg til indsamling, brug, behandling og videregivelse af mine personlige data som beskrevet nedenfor, og jeg accepterer at:

1) Min arbejdsgiver overfører - også på elektronisk vis - mine personlige data, til firmaet som min kontraktlige partner med hensyn til planen jeg ønsker at deltage i.

2) Firmaet - også automatiseret - indsamler, behandler og anvender de overførte persondata for at muliggøre deltagelse i planen.

3) Firmaet overfører mine personlige data til EAM, der har til opgave at indsamle og behandle personlige data for firmaet med henblik på at administrere og forvalte planen.

Jeg har gjort mig fortrolig med EAM incitamentsportalens databeskyttelseserklæring og Evlis brug af personlige data.