Tervetuloa Evli Awards Management Oy:n Incentive portaaliin.

Työnantajakonsernisi ("Yhtiö") on laskenut liikkeeseen osakepohjaisen kannustusjärjestelmän (”Järjestelmä”) konsernin työntekijöilleen. Palveluntarjoajana Evli Awards Management Oy ("EAM") ylläpitää ja hallinnoi Järjestelmää Yhtiön puolesta.

Incentive portaalissa voit tarkastella ja ylläpitää omia henkilötietojasi, kannustinomistuksiasi, sekä antaa myynti- ja merkintätoimeksiantoja Järjestelmiin liittyen, joiden välittäjänä ja/tai merkintäpaikkana EAM toimii.

Incentive –palvelun käyttöehdot

EAM tarjoaa Incentive –portaalin ja siihen liittyviä Järjestelmän hallinnointipalveluita ("Palvelu") seuraavilla ehdoilla. Mikäli ette hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, teillä ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

Tiettyjen maiden lainsäädäntö asettaa rajoituksia sijoituspalvelun tarjoamiselle. EAM edellyttää, että Palvelua käyttävät henkilöt tutustuvat tällaisiin rajoituksiin ja noudattavat niitä. Tätä Palvelua ei saa käyttää valtiossa, jossa sen käyttäminen olisi lainvastaista. Täältä löytyvä tieto ei edusta tarjousta ostaa tai myydä arvopapereita tai pyyntö tehdä arvopapereita koskeva tarjous sellaisessa valtiossa, jossa tarjous ostaa tai myydä tai pyyntö tehdä tarjous olisi lainvastainen.

Incentive portaali on suojattu tekijänoikeuksilla © Evli Awards Management Oy 2010. EAM pidättää itsellään kaikki oikeudet esitettyyn materiaaliin, ellei toisin ole mainittu. Osan tai koko sisällön julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen, jakelu tai varastointi ilman EAM:n etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty lukuun ottamatta henkilökohtaiseen käyttöön tapahtuvaa sivujen tai otteiden tallentamista tietokoneelle tai tulostamista.

EAM ei vastaa sivuilla esitettyjen tietojen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta muutoin kuin nimenomaisesti sovittu EAM:n ja Yhtiön välillä. EAM varaa oikeuden koska tahansa muuttaa sivuja tai estää pääsyn sivuille. EAM on osa Evli Pankki Oyj -konsernia (”Evli”), joka on Finanssivalvonnan valvonnan alaisena toimiva yritys. EAM toimii Evlin sidonnaisasiamiehenä.

Henkilötietojen käyttö

Järjestelmien hallinnointia varten ja niin kauan kun haluan osallistua Järjestelmään, konserniyhtiöllä on oikeus työnantajana siirtää seuraavia henkilötietojani, ja tarvittaessa muutakin tässä mainitsematonta henkilötietoa, sisältäen: nimeni, organisaationi, kotiosoitteen, syntymäaikani, henkilötunnukseni, kansallisuuteni, sähköpostiosoitteeni, verotusmaani, sekä tiedot kaikista osakkeista, optioista tai oikeuksistani kantaosakkeisiin, jotka on minulle myönnetty, minulta takaisinlunastettu, olen käyttänyt osakemerkintään, ovat vapautuneet, ovat minua sitouttavia tai ovat muutoin hallussani ("Henkilötiedot") Yhtiölle sekä EAM:lle.

Hyväksyn, että tietojenvaihdossa saa käyttää sähköisiä viestintävälineitä kuten sähköpostia. Olen tietoinen ja hyväksyn, että sähköisten viestintävälineiden käyttämiseen liittyy erityisiä riskejä muun muassa sen vuoksi, että viesti ei mahdollisesti saavu perille, viesti saattaa joutua ulkopuolisen tietoon tai ulkopuolinen saattaa muunnella viestin sisältöä. EAM:llä on oikeus luottaa sähköisten viestintävälineiden välityksin saamansa viestin aitouteen ja oikeellisuuteen.

Järjestelmän sekä yllä asetettujen rajojen puitteissa sallin henkilötietojeni keräämisen, käytön, käsittelyn sekä siirtämisen alla kuvatulla tavalla ja hyväksyn, että:

1) työnantajani siirtää - myös elektronisesti - Henkilötietojani Yhtiölle sopimuskumppaninani Järjestelmän puitteissa johon osallistun,

2) Yhtiö - sisältäen sähköiset toiminnot - kerää, käsittelee ja käyttää siirrettyjä Henkilötietoja mahdollistaakseen osallistumiseni Järjestelmään, sekä

3) Yhtiö siirtää Henkilötietojani EAM:lle, joka on valtuutettu Yhtiön puolesta keräämään ja käsittelemään Henkilötietojani Järjestelmän hallinnointitarkoituksessa.

Olen tutustunut EAM Incentive portaalin Tietosuojailmoitukseen ja Evlin Henkilötietojen käyttöön.