Vedlikeholdsalarm 07:25 TRT Portalen kommer til å stenge for vedlikeholdsarbeid om 5 minutt. Du blir dai automatisk utlogget. Vennligst avslutt påstartet arbeid. Når vedlikeholdsarbeidet er ferdig vil det være mulig å logge på igjen.